Hírek

Dátum: Típus: Kulcsszó:  

Pályázatok [2015. május 5., kedd]
Pályázat kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
Kölcsey utcai Bölcsőde

Kisgyermeknevelő


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 2015. 05. 18 – 2018. 08.23.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
1-3 éves korú gyermekek szakszerű gondozása, nevelése. A gyermekek fejlődésével kapcsolatos adminisztráció.

További részletek a csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
Kisgyermeknevelo_palyazat.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2015. május 4., hétfő]
Pályázat intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A Vác-Felsővárosi Református Egyházközség pályázatot hirdet a fenntartásában működő Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A munkaviszony időbeli hatálya:
határozatlan idejű.

A munkaviszony jellege:
teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás öt év határozott időre, 2015. augusztus 1-től 2020. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Brusznyai Árpád u. 6.

További részletek a csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
Bernath_intezmenyvezetoi palyazat.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2015. április 1., szerda]
Ingatlan pályázat

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege (székhely: Vác, Köztársaság út 34.) értékesítésre hirdeti

- nyílt pályáztatáson -

Vác, Hóman Bálint utca – Gombási út – Téglaház út által határolt „volt Laktanya” - 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 4705 m2 nagyságú ingatlant.

Az ingatlan jellemzői:

- Az ingatlan közművekkel részben ellátott, a közművekre való rákötés a vevő költsége és feladata

A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon megtekinthető.

Az ingatlan induló értékesítési vételára: 1.650.000.000,- Ft
pályázati biztosíték: 15.000.000,- Ft

Megtekintés időpontja:
előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103

Pályázat benyújtása: 2015. május 8. (péntek) 1200 óráig

A pályázatok benyújtásának módja: írásban - 3 példányban, hiteles aláírással ellátva (minden oldalán szignálva, zárt borítékban, 1 példányát "eredeti megjelöléssel" a "volt Laktanya értékesítése" címmel, a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlegnek címezve - 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám.

A pályázat részletes leírása a csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
ingat_hirdetes_2015_04_hosszu.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2015. március 30., hétfő]
Pályázat bölcsődevezető munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
Szegfű utcai Bölcsőde

Bölcsődevezető


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015.04.27 - 2020.04.26.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Szegfű utca 1.

Részletek a csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
reszletes_bolcsodevezeto_munka_palyazat.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2015. március 26., csütörtök]
Pályázat hideg/meleg italautomata üzemeltetésére

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
bérbeadásra hirdeti - nyílt pályáztatás útján -


A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. kezelésében lévő Stadion földszintjének meghatározott részét, meghatározott négyzetméteren, hideg/meleg italautomata üzemeltetésére 3 év határozott időre.

A terület jellemzői:
Alapterület:
- 1.2 m2
Tevékenységi kör: - kereskedelem-szolgáltatás (tea, kávé, cappucino, forró csoki, üdítők…)
Közüzem: áram, víz-csatorna, melyet a bérleti díj tartalmaz.
A pályázati bérleti díj: 7.000,-Ft/hó
Biztosíték (pályázati): 1 havi bérleti díj, azaz 7 000,-Ft
Biztosíték: a véglegesen kialakult bérleti díj egyszerese (beszámítva a pályázati biztosíték összegét).
A bérleti díj minden év január 01-től az infláció mértékével emelkedik, először 2016. évben.

Részletek a csatolt fájlban

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
Stadion_ital2015_03_26.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2015. március 16., hétfő]
Pályázat primer prevenciós tevékenységek támogatására

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2015. évben 2.500.000.-Ft.

Pályázhatnak önálló jogi személyiséggel bíró civil szervezetek. (Tehát nem pályázhat pl.: költségvetési intézmény, vagy annak része, egyéni és társas vállalkozás, különféle önkormányzatok.)
Előny, ha a civil szervezet székhelye Vácott van, de a tevékenységének elsősorban erre a területre kell esnie. A tevékenységét jelző dokumentációban ( pl. alapítványnál alapító okirat ) egyértelműen meg kell legyen határozva az elsődleges megelőzési tevékenység az egészségügy területén.

Részletek a csatolt fájlban

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
primer_prevencio_ palyazat_2015_03_19.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2015. március 12., csütörtök]
Egészségügyi Alapellátási Fejlesztési Pályázat

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki a Vác Város Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel bíró házi-, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek ellátási színvonala fejlesztésének támogatása céljából az alább meghatározott feltételek szerint:

A pályázat finanszírozása: minden évben, egyösszegű kifizetéssel - Vác város költségvetésének elfogadását követően a költségvetési soron meghatározott összeg mértékéig.
Pályázat beérkezési határideje: 2015. április 03. 12 óra
A pályázatok leadása:


Postai úton: a Váci Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11. Mohácsiné Dim Rita Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője részére lehet megküldeni
Személyesen: a Váci Polgármesteri Hivatal fszt. 40. szobájában lehet leadni.

Részletek a csatolt fájlban

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
eu_alapellatas_2015_03_12.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2015. március 5., csütörtök]
Pályázat műszaki vezető - gondnok munkakör betöltésére

A váci Piarista Gimnázium (2600 Vác, Konstantin tér 6.) munkatársat keres műszaki vezető – gondnok munkakörbe 2015. áprilisi munkakezdéssel.

Elvárások:
- Középfokú iskolai végzettség és műszaki szakképzettség ill. üzemmérnöki diploma
- Legalább 5 év műszaki területen szerzett szakmai tapasztalat
- Szervező-, rendszerező- és vezetőképesség
- Keresztény életszemlélet
- Kazánfűtő végzettség előnyt jelent

Főbb feladatok:
- Az iskola és a kollégium épületének teljes műszaki felügyelete, üzemeltetése (karbantartás, javítás, felújítás)
- A technikai személyzet (karbantartók, takarítók, portások) munkájának szervezése, ellenőrzése
- A helyiségek bérbeadásának koordinálása
- Az iskolai és egyéb rendezvények hátterének teljes körű biztosítása
- Kapcsolattartás külső szolgáltatókkal, vállalkozókkal
- Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása

Bérezésre a KJT (Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény) rendelkezése az irányadó.

Pályázat benyújtása:
határidő: 2015. március 20.
mellékletek:
- fényképes önéletrajz
- egyházi ajánlás
- motivációs levél

helye: postai úton az iskola címére; ill. igazgato@vpg.sulinet.hu e-mail címre

Vác, 2015. 03. 05.

Futó Béla s.k.
igazgató

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2015. március 4., szerda]
Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 2015. 03. havi hirdetései

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.) 2015. 03. havi hirdetései

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103Részletek a csatolt fájlban

Feladó: Városháza
Kapcsolódó hír: vacholding.hu
Csatolt dokumentum:
ing_hirdetes_15_03_hhossz.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2015. március 2., hétfő]
Pályázat Intézményvezetői ( magasabb vezető ) beosztásra

Pályázat Intézményvezetői ( magasabb vezető ) beosztásra
Petőfi Sándor Általános Iskola Vác

Részletek a csatolt fájlban

Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió


(1-10)(11-20) (21-22)   >>

Cégajánló
DunaWeb Szolgáltató Kft. 2007-2013. Impresszum Médiajánlat

WWW.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKANYAR.HU     APRO.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKESZI.HU    
APRO.DUNAKESZI.HU     APRO.VAC.HU     INGATLAN.VAC.HU     INGATLAN.KISMAROS.HU     APRO.KISMAROS.HU