Hírek

Dátum: Típus: Kulcsszó:  

Pályázatok [2017. április 27., csütörtök]
Pályázat óvodapedagógus betöltésére

Váci Deákvári Óvoda Sirály úti tagóvodája a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.12.30.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Sirály utca 7-9.

Részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
palyazat_0427_deakvari_ovoda.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2017. április 27., csütörtök]
Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

Váci Család és Gyerekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

családsegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családsegítői feladatok munkaköri leírás, ill. a vonatkozó jogszabályok alapján a váci járás területén.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerint szociális alapvégzettség, okleveles szociális munkás, szociálpedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. május 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várnai Gabriella nyújt, a 27/501-400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Család és Gyerekjóléti Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/36-4/2017. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
- Elektronikus úton Várnai Gabriella részére a kozpontgazdasag@gmail.com E-mail címen keresztül
- Személyesen: Várnai Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkező önéletrajzok közül a kiírás szempontjainak megfelelő jelentkezőkkel történő személyes elbeszélgetés után a megfelelő pályázó kiválasztása.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 17.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2017. április 26., szerda]
Pályázat műszaki ügyintéző (mérnök) munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző (mérnök)
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
Közösségi közlekedés. Részt vesz más hatósági jogkörbe tartozó mélyépítési, út és közlekedési tevékenységek koordinálásában. Pályázatok előkészítése. A felújítás, fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó pályázatok. Szerződések előkészítése, teljesítések, számlák igazolása. A feladatkörével kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, építmények építésével, felújításával kapcsolatos feladatok előkészítése. Ellátja az önkormányzati intézmények felújításának, fejlesztésének pénzügyi és műszaki előkészítését és koordinálja az engedélyezési és kivitelezési munkákat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú képesítés,
- Egyetem, vagy főiskolai szintű építész, építőmérnök, vagy közlekedésmérnök, vagy villamosmérnök. vagy mélyépítőmérnök, vagy gépészmérnök, vagy szerkezetépítőmérnök,
- Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség,
- Terhelhetőség, kitűnő probléma megoldó képesség, megbízhatóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Közigazgatási alap-, szakvizsga megléte.
- Polgármesteri Hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági teljes erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata,
- Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 27/513-434 nyújt, a 27/513-434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110-72/2017. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző (mérnök).
vagy
- Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. földszint 33..
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2017. április 21., péntek]
Egészségtábor 2017. - Pályázati kiírás

A Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány, a Váci Baleset-megelőzési Bizottság és a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány „Egészségtábor 2017” címmel, környezetvédelmi, addiktológiai (drog, alkohol, játék, internet) és baleset-megelőzési pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

A pályázat célja: Az általános iskolák tanulói készségeinek, ismereteinek fejlesztése, növelése a fenti témákban.
A pályázók köre: Vác, és a váci járás általános iskoláinak 6-7 osztályos tanulói. Pályamunka csak egyénileg adható be, nincs lehetőség a közös pályázásra. A táborozást csak a 6-7. osztályosok részére szervezzük.
A pályázat beadásának határideje: május 12 péntek 12 óra.
A pályázat leadásának helye: Polgármesteri Hivatal (Március 15. tér 11. sz.)
Természetvédelmi iroda (a pályázatokat Bander Hilda veszi át).
Kérjük a pályázatok hátoldalára, írják rá az iskola, és a pályázó nevét, címét és az osztályát. Az értékelést szakmai zsűri végzi. A témához való viszonyulás és a kivitelezés szempontjából kiemelkedő alkotásokból kiállítást szervezünk a Madách Imre Művelődési Házban.
A pályázati eredmények kihirdetése: 2017. május 17. szerda 17 órakor a Madách Imre Művelődési Ház Átrium Galériájában (Vác, Dr. Csányi László krt. 63.).

A pályamunkák címei, témakörei:
Környezetvédelem témában:
- Védett madarak lakóhelyünk környékén
Függőségek megelőzése, témában:
- Külső hatások és az én belső világom kapcsolata
Baleset-megelőzési témában:
- Hogyan közlekedjünk balesetmentesen Vácon?

A Pályamunkák témáinak megfogalmazása: Képzőművészeti alkotás (rajz, festmény, grafika, számítógépes grafika nyomtatott formátumban és egyéb vizuálisan megfogalmazott, kiállítható anyag.).
A pályamunkák mérete: Az alkotások kivitelezésére, megvalósítására nincs semmiféle megkötés, viszont nem lehet nagyobb A/2-nél a mérete.
A pályamunkák díjazása: A szakmai zsűri által kiemelt 30 pályamunka készítője a 6-7 osztályosok közül, június 8-tól (Csütörtök), június 11-ig (Vasárnap), négy napos Balaton parti táborban -„Egészségtábor”-vehet részt. A tábori program, elhelyezés, étkezés a diákok részére térítés mentes. Az oda és vissza utazás díja diákonként kb. 8000 Ft.
A díjak kiosztására, és a táborozással kapcsolatos feltételek, tudnivalók ismertetésére a kiállítás megnyitóján kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos további információk:

Bíró György
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány Képviselője
Tel: 06 (30) 9 213 924
E-mail: birogyorgy@yahoo.com

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2017. április 12., szerda]
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2600 Vác dr. Csányi László körút 58.) ügyvezetői munkakörének betöltésére.

A munkakör betöltésének (ügyvezető igazgató) feltételei:
- a társaság cégkivonat szerinti alaptevékenységeinek megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség, vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség és,
- legalább 4 éves vezetői tapasztalat,
- középfokú nyelvvizsga,
- szakmai tapasztalat,
- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel,
- kapcsolódó törvények és jogszabályok ismerete,
- jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség,
- büntetlen előélet,
- legalább 5 éves előadó művészeti szervezetnél eltöltött szakmai gyakorlati idő.

A pályázat benyújtásának helye:
Vác Város Polgármestere
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Érdeklődni lehet: Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Titkárság 27/315-534.

Pályázattal kapcsolatos részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
dunakanyar_szinhaz_allas_reszletek.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2017. április 11., kedd]
Reklámfelület értékesítésére bérbeadás Strand és Uszoda területén

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Reklámfelület értékesítésére bérbeadás Strand és Uszoda területén

A pályázat kiírója: Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (2600 Vác, Bán Márton utca 3.)

A bérlemény tárgya: 2600 Vác, Ady Endre sétány 16 és 2600 Vác Szentháromság tér 1-3. szám alatt található Uszoda és Strand létesítmény, reklámfelületre alkalmas, abból ki nem zárt területek, időszakok bérbeadása.

A szerződés időtartama:
Az eredményes eljárást követő szerződéskötéstől számított 3 év. A bérleti szerződés elfogadása és aláírása esetén.

A szerződés feltétele:
Bérlő az első évi díjat a szerződés aláírásakor, majd a fennmaradó további két évben a bérleti díjat tárgyévek májusának 15-ig egy összegben köteles megfizetni.

A pályázatra való jelentkezést, benyújtási határidejét és módját a csatolt dokumentum tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
reklamfelulet.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2017. április 4., kedd]
Pályázat iskolatitkár munkakör betöltésére

A váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola pályázatot hirdet

ISKOLATITKÁR
munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege és időtartama: Teljes munkaidős határozatlan idejű jogviszony.

Próbaidő: 3 hónap

A munkavégzés helye: 2600 Vác, Brusznyai Árpád u. 6.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Iskolatitkári teendők elvégzése, tanulókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, KIR rendszer kezelése, levelezés és ügyintézés.

Pályázati feltétel: érettségi bizonyítvány (középiskola/gimnázium)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: kiváló szintű gépírás, tanügyi felhasználói programok ismerete, iskolatitkári munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok

Az állás betöltésének előfeltétele az erkölcsi bizonyítvány megléte.
A pályázat elbírálásának módja: személyes beszélgetés.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Solymosi Csilla igazgató részére a keri.vac@reformatus.hu e-mail címen keresztül.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2017. március 31., péntek]
Pályázat iskolapszichológus munkakör betöltésére

A Piarista Gimnázium pályázatot hirdet iskolapszichológus állás betöltésére.

A munkakörről:
• pszichológiai szűrések
• diákok, szülők, tanárok segítése
• fejlesztőpedagógia szervezése
• előny: klinikai pszichológiai, ill. iskolapszichológiai ismeretek, gyakorlat
• heti munkaidő 20 óra (félállás)

A pályázat mellékletei:
• Önéletrajz
• Motivációs levél
• Egyházi (plébánosi) ajánlás
• Diploma másolatok
• Erkölcsi bizonyítvány (felvétel esetén benyújtandó)

A munkakör betöltése:
• 2017. augusztus végétől
• Bérezés KJT szerint

A pályázat beadása:
• Határidő: 2017. április 30.
• Az iskola címére: Piarista Gimnázium, 2600 Vác, Konstantin tér 6. ill. igazgató@vac.piarista.hu e-mail címre.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2017. március 30., csütörtök]
Pályázat esetmenedzser munkakör betöltésére

Váci Család és Gyerekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

esetmenedzser
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Esetmenedzseri feladatok ellátása a váci járás területén munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerint szociális alapvégzettség, okleveles szociális munkás, szociálpedagógus, pszichológus, pszichopedagógus,
- gyermekvédelmi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. május 8. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várnai Gabriella nyújt, a 27/501-400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Család és Gyerekjóléti Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/36-3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
- Elektronikus úton Várnai Gabriella részére a kozpontgazdasag@gmail.com E-mail címen keresztül
- Személyesen: Várnai Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok áttekintése és a kiírás szempontjainak megfelelő jelentkezőkkel történő személyes elbeszélgetés után a megfelelő pályázó kiválasztása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Pályázatok [2017. március 24., péntek]
Pályázat karbantartó, udvari munkás munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Karbantartó, udvari munkás
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda udvarának rendben tartása. Kisebb javítási és karbantartási munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középfokú képesítés,
- Büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda Vác címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó, udvari munkás.
vagy
- Elektronikus úton Dallosné Garai Anikó részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Váci Alsóvárosi Óvoda, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó felvételéről a munkáltató dönt. A benyújtott dokumentumok megfelelősége esetén a pályázók felvételi beszélgetésen vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 2.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió


(1-10)(11-20) (21-30) (31-40) (41-50)   >>

Hirdetés
Cégajánló
DunaWeb Szolgáltató Kft. 2007-2013. Impresszum Médiajánlat

WWW.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKANYAR.HU     APRO.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKESZI.HU    
APRO.DUNAKESZI.HU     APRO.VAC.HU     INGATLAN.VAC.HU     INGATLAN.KISMAROS.HU     APRO.KISMAROS.HU